Wanneer moet je een letselschade advocaat contacteren?

Je hebt een ongeval gehad, dat niet jouw eigen schuld was. Je bent gewond geraakt, ligt in het ziekenhuis, en je fiets is helemaal kapot. De schuldige heeft direct de contactgegevens van zijn verzekeraar gegeven, terwijl jij nog maar net in het ziekenhuis ligt, en nog een lang herstel te gaan hebt.

Je hoofd staat er nu echt niet naar, maar je moet toch maar de verzekeraar contacteren over een schadevergoeding. Maar waar moet je allemaal aan denken? Waar heb je allemaal recht op? Je wilt je nu richten op je lichamelijke herstel, maar vanaf het begin is de financiële afwikkeling belangrijk, aangezien de financiële gevolgen enorm groot kunnen zijn.

Leestip: Advocatenkantoor-Elmers over letselschade

Het best kun je meteen een letselschade advocaat contacteren, zelfs als de (medische) gevolgen van het ongeval nog niet helemaal duidelijk zijn. Deze kan je dan bijstaan met wijze raad. De financiële gevolgen van een ongeval kunnen bijzonder groot zijn: op het eerste oog is het alleen de schade aan het voertuig en de medische kosten, maar wat nou als de gevolgen groter blijken te zijn? Wat als een huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld, constante medische zorg of aanpassingen aan de woning? De aansprakelijke verzekeraar wil wel vaak een schadevergoeding aanbieden, maar vaak is de uiteindelijke schade vele malen groter.

Aanbevolen voor regio Voorne-Putten:
Advocatenkantoor Elmers
Adres: Kaaistraat 1, 3231 KC Brielle
Provincie: Zuid-Holland
Telefoon: 0181 416 200
URL: https://www.advocatenkantoor-elmers.nl/

De kosten van een letselschade advocaat zijn bovendien ook verhaalbaar, dus je moet echt niet twijfelen over het inschakelen van een advocaat. Je loopt er totaal geen risico bij, maar juist een grote kans op financieel voordeel. Het is wijs om de letselschade advocaat zo snel mogelijk na het ongeval in te schakelen, zodat je goed geïnformeerd bent en geen fouten zult maken met de afhandeling van het ongeval.

Smartengeld

Smartengeld is een term die vrijwel iedereen weleens gehoord heeft. Maar wat de regels met betrekking tot smartengeld nu precies zijn? Wanneer hebt u recht op smartengeld, en hoe zorgt u ervoor dat u smartengeld krijgt uitgekeerd? Allerlei relevante vragen, met name wanneer u het slachtoffer bent geworden van letselschade. Want wanneer het letsel is veroorzaakt door toedoen van iemand anders hebt u in veruit de meeste gevallen recht op smartengeld. Daarnaast moet ook de materiële schade (kosten die als gevolg van de schade zijn gemaakt) worden vergoed door de persoon die aansprakelijk gesteld kan worden. Maar nu eerst even terug naar het smartengeld. Enige uitleg over wat smartengeld is hebt u waarschijnlijk wel nodig.

 

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een financiële vergoeding voor het lijden van een bepaalde vorm van schade. Immateriële schade om precies te zijn. Dat is schade die gaat over het geestelijke ongemak dat u ervaart nadat u letsel hebt opgelopen. Verdriet, het moeten omgaan met pijn, hobby’s niet meer kunnen uitoefenen of schaamte vanwege (zichtbare) littekens. Kortom, uw levensvreugde is aangetast doordat u doorlopend geconfronteerd wordt met de gevolgen die het opgelopen letsel met zich meebrengt. De Nederlandse wet bepaalt dat tegenover dat verdriet een vergoeding moet staan. Dat is in feite smartengeld.

 

Hoe maakt u aanspraak op smartengeld?

Om in aanmerking te komen moet er sprake zijn van immateriële schade. Die schade kan bestaan uit verschillende componenten. Een van de voorbeelden is de duur van de effecten en belemmeringen die een slachtoffer ervaart. Hoe langduriger er hinder, verdriet of ander leed wordt ervaren, hoe hoger het smartengeldbedrag normaalgesproken zal uitpakken. Iemand die de hele zomer in een ziekenhuis moet verblijven ervaart waarschijnlijk groter leed dan iemand die twee dagen niet thuis kan zijn. Ook de intensiteit van de behandeling speelt een belangrijke rol. Iemand die behandeld wordt aan pijnlijke brandwonden zal meer smartengeld krijgen dan iemand die nadat z’n been in het gips is gezet vrijwel geen pijn meer ervaart. Vanzelfsprekend zijn er nog verschillende andere punten die samen bepalen hoe hoog het smartengeld uiteindelijk is. Om alle componenten in een proces goed voor het voetlicht te brengen is het verstandig om een echte professional op uw zaak te zetten. Denkt u recht te hebben op smartengeld, neem dan altijd contact op met een goede letselschade advocaat.

 

Hoge smartengeldbedragen?

Smartengeld is bedoeld als compensatie voor leed. Dat betekent dat de bedragen die worden uitgekeerd vrij hoog kunnen zijn, maar niet extreem. Veel mensen denken echter dat smartengeld qua bedrag in de miljoenen kan lopen. In Nederland is dat echter niet het geval. De reden dat veel mensen dit toch denken heeft te maken met de praktijken in de Verenigde Staten. Daar worden inderdaad bedragen van miljoenen aan smartengeld uitgekeerd. Maar dat heeft een reden. In de Verenigde Staten zit er een punitieve (dat wil zeggen: bestraffende) component in het smartengeld. De bestraffing van de dader zorgt voor de hoogte van het bedrag, en slechts in mindere mate het leed van het slachtoffer.

Mediation

Wanneer er een conflict ontstaat kun je ervoor kiezen om mediation in te schakelen. Dit is een persoon die bemiddelt tussen twee of meer personen. Vooral als het gaat om afspraken waar veel mee gemoeid is, kan deze onafhankelijke tussenpersoon een uitkomst bieden.

Conflict

Een conflict ontstaat altijd tussen personen die belang hebben bij dezelfde zaken. Vaak spelen er bepaalde negatieve emoties, die maken dat een persoon standvastiger wordt over zijn standpunten. Als je iemand tegenover je hebt waarbij dezelfde negatieve emoties spelen of die per se niet wil toegeven, kan er een grote impasse ontstaan waar je samen niet meer uitkomt. Een conflict kan op verschillende gebieden en tussen verschillende personen ontstaan, zoals tussen werknemer en werkgever, tussen (zaken)partners of tussen familieleden. Denk maar eens aan ontslag, verschil van mening over de koers van het bedrijf, ruzie tussen erfgenamen of moeilijke scheidingen. Gemaakte afspraken of juist niet gemaakte afspraken kunnen langdurige consequenties hebben. Daarom is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn, maar ook om op een zo neutraal mogelijke manier nader tot elkaar te komen.

Afspraken maken

Om uit de impasse te geraken, is het belangrijk om dichter tot elkaar te komen. Is dat niet mogelijk, dan zal er op een gegeven moment een knoop moeten worden doorgehakt en zullen er afspraken op papier moeten komen, zonder dat beiden het ermee eens zijn. Om dit te bewerkstelligen, kun je gebruik maken van een onafhankelijke tussenpersoon. Deze zorgt ervoor dat alle betrokken partijen deskundig en onafhankelijk geïnformeerd en geadviseerd worden en zo nader tot elkaar worden gebracht. Is dit laatste niet mogelijk, dan zorgt de mediator er uiteindelijk voor dat er redelijkerwijs en goed onderbouwd een beslissing wordt genomen. Vooral als het gaat om gevoelige kwesties tussen familieleden en partners, is het goed om op tijd mediation in te schakelen en hiermee zoveel mogelijk negativiteit en vechtpartijen te voorkomen.

Huurrecht

Bij huurrecht denken mensen vaak aan het huren van onroerend goed zoals bijvoorbeeld een een huis, kamer of kantoorruimte. Maar huurrecht is veel breder dan alleen de overeenkomsten bij het huren van huizen of kantoren. Ook als het gehuurde een auto, feestkleding, een printer of een fiets is vallen de getekende overeenkomsten onder het huurrecht. Dit staat aldus beschrijeven in het Burgerlijk Wetboek: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Praktische problemen

Bij het huren van onroerende en roerende zaken kunnen in de praktijk nogal eens problemen ontstaan. Zo zijn huurders en verhuurders vaak niet goed op de hoogte van alle wettelijke rechten en verplichtingen. Kan een verhuurder bijvoorbeeld zo maar de huur opzeggen of de huur verhogen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van een gehuurde woning?

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Als huurder

 • De huurprijs wordt verhoogd
 • Het onderhoud aan de woning is achterstallig
 • Uw woongenot wordt verstoord

Als verhuurder

 • De huurder veroorzaakt overlast
 • Er is een huurachterstand
 • U wilt de huurprijs verhogen

 

Ook bij het huren van roerende zaken kan het noodzakelijk zijn om een advocaat in te schakelen als de de huurder en verhuurder het oneens zijn over bepaalde zaken. Denk bijvoorbeeld aan schade of defecten bij apparatuur, oneigenlijk gebruik van apparatuur enzovoorts.

Zoekt u een advocaat om uw uw belangen te behartigen, maak dan een afspraak met één van de Appelman advocaten te Alkmaar. Kennismaken kost niets.

Kinderalimentatie en een advocaat

Ga je scheiden en wil je weten of je alimentatie kunt ontvangen of juist alimentatie moet betalen. Hierbij kan het gaan om partneralimentatie en kinderalimentatie. Kijk voor meer informatie over dergelijke zaken op Advocaatalmere. Zij kunnen je meer vertellen over dergelijke zaken. Een beroep doen op een advocaat tijdens een scheiding is natuurlijk belangrijk, want scheiden is een heftige ingreep. Voor de partners zelf, en uiteraard ook voor de kinderen. Er moet veel geregeld worden, wie gaat waar wonen, bij wie blijven de kinderen. Ook een belangrijk onderdeel, indien van toepassing, bij het scheiden is het afspraken van kinderalimentatie. Maar wat is dit nou eigenlijk?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bedrag dat door een van de twee partner wordt gegeven aan de ex-partner of aan het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind jonger dan 18 jaar is, dan ontvangt de ex-partner de kinderalimentatie. Kinderalimentatie is bedoeld om het desbetreffende kind te onderhouden. Hierbij kun je denken aan schoolkosten, kleding, sportkosten enzovoort. Zodra het kind ouder dan 18 jaar is kan er worden gekozen voor de optie dat het kind de kinderalimentatie zelf gaat ontvangen. Dit wordt in overleg met elkaar afgesproken.

Het kan zo zijn dat jullie er zelf niet uitkomen omdat jullie het niet met elkaar eens zijn. Indien dit het geval is, zal er een rechter worden ingeschakeld. Die bepaald wie de alimentatie ontvangt. De rechter speelt bij nog meer punten een belangrijke rol bij de kinderalimentatie. Zo moeten de ouders een ouderschapsplan opstellen waarin onder andere de hoogte van de kinderalimentatie staat beschreven. De rechter bekijkt dit plan en past het indien van toepassing aan.

Inschakelen van een advocaat

Een advocaat kan voor jouw rechten ‘strijden’ tijdens de echtscheiding. Dat gaat uiteraard niet om de kinderalimentatie, maar vaak over veel andere zaken. Mocht je er samen met je ex-partner niet uitkomen, dan is het inschakelen van een advocaat altijd aan te raden.

Een advocatenkantoor

Rechtshulp, juridisch advies, bouwrecht, familie- en personenrecht. Dit zijn enkele rechtsgebieden waarbij mensen een advocaat nodig hebben. Het is dan zaak een goed advocatenkantoor te vinden. Een advocatenkantoor inschakelen lijkt misschien een grote stap, maar soms is het oplossen van een geschil niet mogelijk zonder ondersteuning van het rechtssysteem. Bijvoorbeeld als er een probleem is met een arbeidsovereenkomst, of een er een faillissement dreigt voor een ondernemer. In zulke gevallen hebben mensen een advocaat nodig, want alleen zij zijn gekwalificeerd en professioneel genoeg om de vaak lastige kwesties te behandelen. Daarom worden geschillen tegenwoordig steeds vaker geregeld op die manier. Bij een advocatenkantoor kan men onder andere de volgende rechtsgebieden vinden:

 • Handelsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht
 • ICT-recht
 • Verbintenissenrecht

Per advocatenkantoor verschillen de aangeboden rechtsgebieden. Sommige advocatenkantoren zijn voornamelijk gespecialiseerd in financieel recht; de advocaten die hier werken hebben dan een specifieke achtergrond in financiële kwesties. Toch zijn er zeker ook kantoren die zeer algemeen vertegenwoordigd zijn en eenieder kan daar terecht.

advocatenkantoor

Het vinden van een advocatenkantoor

Het is bij het vinden van een advocatenkantoor belangrijk dat er gelet wordt op het rechtsgebied waarin de advocaat de cliënt moet vertegenwoordigen. Maar het is daarnaast ook van belang dat de advocaat en cliënt in kwestie een goede samenwerking aankunnen. Personen die een goede werkrelatie hebben met hun advocaat, zijn vaker geneigd om dit in stand te houden. Zo is het belangrijk voor zowel de klant als het advocatenkantoor, dat de advocaten representatief, vriendelijk en sociaal vaardig zijn. Zij moeten lastige kwesties uitleggen die voor de normale mens soms moeilijk te bevatten zijn. De wet is namelijk al niet even begrijpelijk voor iedereen; laat staan de wereld van rechtshulp in zijn totaal. Deze blijft voor buitenstaanders vaak ingewikkeld. Het is dan essentieel dat de advocaat in kwestie zowel naar de rechter, zijn cliënt en zijn collega’s goed kan communiceren en samenwerken. Voordat men een keuze maakt, is het daarom belangrijk om te kijken of het kantoor deze advocaten in huis heeft, voordat er een overeenkomst wordt gesloten. Echter, niet in alle gevallen is er de tijd om goed hierover na te denken. Soms is er acuut een advocaat nodig, bijvoorbeeld als er iemand is overleden en de familie het niets eens is over de erfenis. Dan moet er snel een goede advocaat worden gevonden. De emoties kunnen in deze situaties hoog oplopen, omdat dit erg ingrijpend is voor iedereen in de persoonlijke levenssfeer. Er moeten dan veel zaken besproken en overlegd worden. Juridische bijstand is dan essentieel. Het kiezen voor een kantoor waarbij de cliënt zicht op zijn gemak voelt is in zo’n geval erg belangrijk. Het is dus verstandig om al vroeg in het leven een advocatenkantoor te zoeken die bij de persoon past. Een goede keuze is Fruytier Laywers in Business. Het is een advocatenkantoor ondernemingsrecht in Amsterdam.

Contact

Op het internet kunnen toekomstige cliënten ervaringen lezen van verschillende advocatenbedrijven. Zo kunnen zij zich inlezen en een afgewogen keuze maken. Maar het is ook mogelijk om persoonlijk contact te maken met een advocatenkantoor. De contact gegevens zijn vaak via het internet te vinden.

Wat doet een advocaat precies?

Een advocaat is geschoold op juridisch gebied en heeft meestal rechten gestudeerd aan een universiteit. Een advocaat kan bedrijven en particulieren ondersteunen als het gaat om juridische zaken. Zo kan een dergelijk persoon een bedrijf of particulieren adviseren als het om contracten gaat, maar ook binnen een rechtszaal kan een advocaat zijn of haar diensten verlenen. Dit doet een advocaat vrijwel altijd partijdig. Er zijn daarnaast ook advocaten die werkzaam zijn als mediator. Een mediator is een neutraal persoon.

Er Nederland zijn er diverse advocaten die je kunt benaderen in het geval je op zoek bent naar een advocaat. Te denken valt aan een arbeidsrecht advocaat, een pro deo advocaat, een letselschade advocaat of een advocaat die juridische steun kan verlenen bij een echtscheiding. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, want zo zijn er nog een aantal verschillende soorten advocaat actief in Nederland.

Strafrecht

advocaatBij strafrecht zijn relatief veel advocaten werkzaam. Zo’n persoon wordt ook wel een raadspersoon genoemd. Een advocaat kan binnen het strafrecht een verdachte verdedigen. Dit doet de raadsman of raadsvrouw tegen de rechter. Verwar een raadsman of raadsvrouw niet met een raadsheer. Met een raadsheer bedoelt men de rechter bij de hoge raad. Een raadsman is juist een advocaat.

Als iemand wordt verdacht van een bepaald strafbaar feit, wordt deze persoon in het geval het om een ernstig strafbaar feit gaat doorgaans opgeroepen. De verdachte dient voor de rechter te verschijnen en zo’n persoon kan zich laten verdedigen. In het geval de verdachte zich wil laten verdedigen kan hij of zij een advocaat krijgen. De advocaat kan worden aangewezen, maar de verdachte kan ook naar een advocatenbureau gaan en zelf een advocaat uitkiezen. Er zijn tientallen advocatenbureaus in Nederland te vinden. Bij het inschakelen van een advocaat is het wel belangrijk om te kijken naar het rechtsgebied.

De advocaat heeft natuurlijk ook een stem. Als de zaak wordt voorgelegd kan de advocaat beslissen of hij of zij de persoon in kwestie wil verdedigen tegenover de rechter. Een advocaat hoeft de zaak niet te accepteren. Het komt geregeld voor dat advocaten zaken weigeren. Als de advocaat de zaak wel accepteert zal hij of zij naar de zaak kijken en de mogelijkheden onderzoeken om een zo laag mogelijke tenlastelegging te bewerkstelligen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Een advocaat kan ook proberen om een verdachte vrij te pleiten, maar dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van het strafbare feit.