Huurrecht

Bij huurrecht denken mensen vaak aan het huren van onroerend goed zoals bijvoorbeeld een een huis, kamer of kantoorruimte. Maar huurrecht is veel breder dan alleen de overeenkomsten bij het huren van huizen of kantoren. Ook als het gehuurde een auto, feestkleding, een printer of een fiets is vallen de getekende overeenkomsten onder het huurrecht. Dit staat aldus beschrijeven in het Burgerlijk Wetboek: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Praktische problemen

Bij het huren van onroerende en roerende zaken kunnen in de praktijk nogal eens problemen ontstaan. Zo zijn huurders en verhuurders vaak niet goed op de hoogte van alle wettelijke rechten en verplichtingen. Kan een verhuurder bijvoorbeeld zo maar de huur opzeggen of de huur verhogen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van een gehuurde woning?

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Als huurder

  • De huurprijs wordt verhoogd
  • Het onderhoud aan de woning is achterstallig
  • Uw woongenot wordt verstoord

Als verhuurder

  • De huurder veroorzaakt overlast
  • Er is een huurachterstand
  • U wilt de huurprijs verhogen

 

Ook bij het huren van roerende zaken kan het noodzakelijk zijn om een advocaat in te schakelen als de de huurder en verhuurder het oneens zijn over bepaalde zaken. Denk bijvoorbeeld aan schade of defecten bij apparatuur, oneigenlijk gebruik van apparatuur enzovoorts.

Zoekt u een advocaat om uw uw belangen te behartigen, maak dan een afspraak met één van de Appelman advocaten te Alkmaar. Kennismaken kost niets.