Mediation

Wanneer er een conflict ontstaat kun je ervoor kiezen om mediation in te schakelen. Dit is een persoon die bemiddelt tussen twee of meer personen. Vooral als het gaat om afspraken waar veel mee gemoeid is, kan deze onafhankelijke tussenpersoon een uitkomst bieden.

Conflict

Een conflict ontstaat altijd tussen personen die belang hebben bij dezelfde zaken. Vaak spelen er bepaalde negatieve emoties, die maken dat een persoon standvastiger wordt over zijn standpunten. Als je iemand tegenover je hebt waarbij dezelfde negatieve emoties spelen of die per se niet wil toegeven, kan er een grote impasse ontstaan waar je samen niet meer uitkomt. Een conflict kan op verschillende gebieden en tussen verschillende personen ontstaan, zoals tussen werknemer en werkgever, tussen (zaken)partners of tussen familieleden. Denk maar eens aan ontslag, verschil van mening over de koers van het bedrijf, ruzie tussen erfgenamen of moeilijke scheidingen. Gemaakte afspraken of juist niet gemaakte afspraken kunnen langdurige consequenties hebben. Daarom is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn, maar ook om op een zo neutraal mogelijke manier nader tot elkaar te komen.

Afspraken maken

Om uit de impasse te geraken, is het belangrijk om dichter tot elkaar te komen. Is dat niet mogelijk, dan zal er op een gegeven moment een knoop moeten worden doorgehakt en zullen er afspraken op papier moeten komen, zonder dat beiden het ermee eens zijn. Om dit te bewerkstelligen, kun je gebruik maken van een onafhankelijke tussenpersoon. Deze zorgt ervoor dat alle betrokken partijen deskundig en onafhankelijk geïnformeerd en geadviseerd worden en zo nader tot elkaar worden gebracht. Is dit laatste niet mogelijk, dan zorgt de mediator er uiteindelijk voor dat er redelijkerwijs en goed onderbouwd een beslissing wordt genomen. Vooral als het gaat om gevoelige kwesties tussen familieleden en partners, is het goed om op tijd mediation in te schakelen en hiermee zoveel mogelijk negativiteit en vechtpartijen te voorkomen.